Σχετικότητα των Δρόμων
Σχετικοί Δρόμοι σε Κλίμακα Μαντζόρε
  Ημ   Ημ   Ημ   Ημ  
  T   T   T   T   T   T   T   T  
Κλίμακα. Μαντζόρε 3η Νότα δίνει Ουσάκ   6η Νότα δίνει Νιαβέντ  
0 C   D   E F   G   A   B C Κλίμακα. Μαντζόρε  
  C Dm Em F G Am Bm C Ακόρντα. Μαντζόρε
  E F G A B C   D   E Δρόμος Ουσάκ  
Em F G Am Bm C D Em Ακόρντα Ουσάκ
  A B C   D# E F   G# À Δρόμος Νιαβέντ
Am Bm C D# Em F G# Àm Ακόρντα Νιαβέντ
 
  Ημ   Ημ   Ημ   Ημ  
  T   T   T   T   T   T   T   T  
Κλίμακα. Μαντζόρε 3η Νότα δίνει Ουσάκ   6η Νότα δίνει Νιαβέντ  
1 C#   D#   F F#   G#   A#   C C# Κλίμακα. Μαντζόρε  
  C# D#m Fm F# G# A#m Cm C# Ακόρντα. Μαντζόρε
  F F# G# A# Cm C#   D#   Fm Δρόμος Ουσάκ  
Fm F# G# A#m Cm C# D# Fm Ακόρντα Ουσάκ
  A# Cm C#   E F F#   A A# Δρόμος Νιαβέντ
A#m Cm C# E Fm F# A A#m Ακόρντα Νιαβέντ
 
  Ημ   Ημ   Ημ   Ημ  
  T   T   T   T   T   T   T   T  
Κλίμακα. Μαντζόρε 3η Νότα δίνει Ουσάκ   6η Νότα δίνει Νιαβέντ  
2 D   E   F# G   A   B   C# D Κλίμακα. Μαντζόρε  
  D Em F#m G A Bm C#m D Ακόρντα. Μαντζόρε
  F# G A B C# D   E   F# Δρόμος Ουσάκ  
F#m G A Bm C#m D E F#m Ακόρντα Ουσάκ
  B C# D   F F# G   A# B Δρόμος Νιαβέντ
Bm C#m D F F#m G A# Bm Ακόρντα Νιαβέντ
 
  Ημ   Ημ   Ημ   Ημ  
  T   T   T   T   T   T   T   T  
Κλίμακα. Μαντζόρε 3η Νότα δίνει Ουσάκ   6η Νότα δίνει Νιαβέντ  
3 D#   F   G G#   A#   C   D D# Κλίμακα. Μαντζόρε  
  D# Fm Gm G# B Cm Dm D# Ακόρντα. Μαντζόρε
  G G# B C D D#   F   G Δρόμος Ουσάκ  
Gm G# B Cm Dm D# F Gm Ακόρντα Ουσάκ
  C D D#   F# G G#   B C Δρόμος Νιαβέντ
Cm Dm D# F# Gm G# B Cm Ακόρντα Νιαβέντ
 
  Ημ   Ημ   Ημ   Ημ  
  T   T   T   T   T   T   T   T  
Κλίμακα. Μαντζόρε 3η Νότα δίνει Ουσάκ   6η Νότα δίνει Νιαβέντ  
4 E   F#   G# A   B   C#   D# E Κλίμακα. Μαντζόρε  
  E F#m G#m A B C#m D#m E Ακόρντα. Μαντζόρε
  G# A B C# D# E   F#   G# Δρόμος Ουσάκ  
G#m A B C#m D#m E F# G#m Ακόρντα Ουσάκ
  C# D# E   G G# A   C C# Δρόμος Νιαβέντ
C#m D#m E G G#m A C C#m Ακόρντα Νιαβέντ
 
  Ημ   Ημ   Ημ   Ημ  
  T   T   T   T   T   T   T   T  
Κλίμακα. Μαντζόρε 3η Νότα δίνει Ουσάκ   6η Νότα δίνει Νιαβέντ  
5 F   G   A A#   C   D   E F Κλίμακα. Μαντζόρε  
  F Gm Am A# C Dm Em F Ακόρντα. Μαντζόρε
  A A# C D E F   G   A Δρόμος Ουσάκ  
Am A# C Dm Em F G Am Ακόρντα Ουσάκ
  D E F   G# A A#   C# D Δρόμος Νιαβέντ
Dm Em F G# Am A# C# Dm Ακόρντα Νιαβέντ
 
  Ημ   Ημ   Ημ   Ημ  
  T   T   T   T   T   T   T   T  
Κλίμακα. Μαντζόρε 3η Νότα δίνει Ουσάκ   6η Νότα δίνει Νιαβέντ  
6 F#   G#   A# B   C#   D#   F F# Κλίμακα. Μαντζόρε  
  F# G#m A#m B C# D#m Fm F# Ακόρντα. Μαντζόρε
  A# B C# D# F F#   G#   A# Δρόμος Ουσάκ  
A#m B C# D#m Fm F# G# A#m Ακόρντα Ουσάκ
  D# F F#   A A# B   D D# Δρόμος Νιαβέντ
D#m Fm F# A A#m B D D#m Ακόρντα Νιαβέντ
Σχετικοί Δρόμοι σε Κλίμακα Μινόρε
    Ημ   Ημ   Ημ   Ημ  
T   T   T   T   T   T   T   T  
Κλίμακα Μινόρε   3η Νότα δίνει Χουσεϊνί Ανιούσα   6η Νότα δίνει Ράστ Ανιούσα  
0 C   D D#   F   G G#   A#   C Κλίμακα Μινόρε  
  Cm Ddim D# Fm G G# A# Cm Ακόρντα Μινόρε
  D# F G G# A# C C#   D# Χουσεϊνί Ανιούσα  
D# Fm Gm G# A# Cm C#m D# Ακόρντα Χουσεϊνί Ανιούσα
  G# A# C C# D#   F   G G# Δρόμος Ράστ Ανιούσα
G# A#m Cm C# D# Fm Gm G# Ακόρντα Ράστ Ανιούσα
 
    Ημ   Ημ   Ημ   Ημ  
T   T   T   T   T   T   T   T  
Κλίμακα Μινόρε   3η Νότα δίνει Χουσεϊνί Ανιούσα   6η Νότα δίνει Ράστ Ανιούσα  
1 C#   D# E   F#   G# A   B   C# Κλίμακα Μινόρε  
  C#m D#dim E F#m G# A B C#m Ακόρντα Μινόρε
  E F# G# A B C# D   E Χουσεϊνί Ανιούσα  
E F#m G#m A B C#m Dm E Ακόρντα Χουσεϊνί Ανιούσα
  A B C# D E   F#   G# A Δρόμος Ράστ Ανιούσα
A Bm C#m D E F#m G#m A Ακόρντα Ράστ Ανιούσα
 
    Ημ   Ημ   Ημ   Ημ  
T   T   T   T   T   T   T   T  
Κλίμακα Μινόρε   3η Νότα δίνει Χουσεϊνί Ανιούσα   6η Νότα δίνει Ράστ Ανιούσα  
2 D   E F   G   A A#   C   D Κλίμακα Μινόρε  
  Dm   Edim F Gm A A# C Dm Ακόρντα Μινόρε
  F G A A# C D E   F Χουσεϊνί Ανιούσα  
F Gm Am A# C Dm E F Ακόρντα Χουσεϊνί Ανιούσα
  A# C D E F   G   A A# Δρόμος Ράστ Ανιούσα
A# Cm Dm E F Gm Am A# Ακόρντα Ράστ Ανιούσα
 
    Ημ   Ημ   Ημ   Ημ  
T   T   T   T   T   T   T   T  
Κλίμακα Μινόρε   3η Νότα δίνει Χουσεϊνί Ανιούσα   6η Νότα δίνει Ράστ Ανιούσα  
3 D#   F F#   G#   A# B   C#   D# Κλίμακα Μινόρε  
  D#m   Fdim F# G#m A# B C#   D#m Ακόρντα Μινόρε
  F# G# A# B C#   D# E   F# Χουσεϊνί Ανιούσα  
F# G#m A#m B C#   D#m Em F# Ακόρντα Χουσεϊνί Ανιούσα
  B C#   D# E F#   G#   A# B Δρόμος Ράστ Ανιούσα
B C#m   D#m E F# G#m A#m B Ακόρντα Ράστ Ανιούσα
 
    Ημ   Ημ   Ημ   Ημ  
T   T   T   T   T   T   T   T  
Κλίμακα Μινόρε   3η Νότα δίνει Χουσεϊνί Ανιούσα   6η Νότα δίνει Ράστ Ανιούσα  
4 E   F# G   A   B C   D   E Κλίμακα Μινόρε  
  Em   F#dim G Am B C D Em Ακόρντα Μινόρε
  G A B C D E F   G Χουσεϊνί Ανιούσα  
G Am Bm C D Em F G Ακόρντα Χουσεϊνί Ανιούσα
  C D E F G   A   B C Δρόμος Ράστ Ανιούσα
C Dm Em F G Am Bm C Ακόρντα Ράστ Ανιούσα
 
    Ημ   Ημ   Ημ   Ημ  
T   T   T   T   T   T   T   T  
Κλίμακα Μινόρε   3η Νότα δίνει Χουσεϊνί Ανιούσα   6η Νότα δίνει Ράστ Ανιούσα  
5 F   G G#   A#   C C#   D#   F Κλίμακα Μινόρε  
  Fm   Gdim G# A#m C C# D# Fm Ακόρντα Μινόρε
  G# A# C C# D# F G#   G# Χουσεϊνί Ανιούσα  
G# A#m Cm C# D# Fm G#m G# Ακόρντα Χουσεϊνί Ανιούσα
  C# D# F G# G#   A#   C C# Δρόμος Ράστ Ανιούσα
C# D#m Fm G# G# A#m Cm C# Ακόρντα Ράστ Ανιούσα
 
    Ημ   Ημ   Ημ   Ημ  
T   T   T   T   T   T   T   T  
Κλίμακα Μινόρε   3η Νότα δίνει Χουσεϊνί Ανιούσα   6η Νότα δίνει Ράστ Ανιούσα  
6 F#   G# A   B   C# D   E   F# Κλίμακα Μινόρε  
  F#m   G#dim A Bm C# D E Fm Ακόρντα Μινόρε
  A B C# D E F# G   A Χουσεϊνί Ανιούσα  
A Bm C#m D E F#m Gm A Ακόρντα Χουσεϊνί Ανιούσα
  D E F# G A   B   C# D Δρόμος Ράστ Ανιούσα
D Em F#m G A Bm C#m D Ακόρντα Ράστ Ανιούσα