Συγχορδίες
Τρόπος Σκέψης Κλίμακας
 •  Το νούμερο 1  3  5 δηλώνει τις βασικές νότες που περιέχει ένα ακόρντο..
 •  Το νούμερο 1  4  5 δηλώνει τα βασικά ακόρντα ενός δρόμου
 •  Στα ακόρντα Πάντα  η 1η νότα με την 5η του ακόρντου πρέπει να έχουν απόσταση  3 ½ τόνους.
 •  Αν η Πρώτη νότα από την Τρίτη νότα του ακόρντου απέχει 2  τόνους τότε το Ακόρντο είναι Ματζόρε.
 •  Αν η Πρώτη νότα από την Τρίτη νότα του ακόρντου απέχει  1 ½  τόνο  τότε το Ακόρντο είναι Μινόρε.
 •  Αν η Πέμπτη ελαττωθεί κατά ½ Τόνο τότε το Ακόρντο είναι dim (Μινουίτα).
 •  Αν η Πέμπτη αυξηθεί κατά ½ Τόνο τότε το Ακόρντο είναι aug (Αυξημένη).

Παράδειγμα στην κλίμακα C ( ΝΤΟ)

           Το νούμερο ………1      3     5 ……Δηλώνει τις Βασικές Νότες που περιέχει το Ακόρντο.      

 

1

3

5

 

1

C

E

G

= C

4

F

A

C

= F

5

G

B

D

= G

                                     
Το νούμερο ……….1 . 4 . 5   Δηλώνει τα Βασικά Ακόρντα ενός Δρόμου.

Παρατηρούμε ότι αν πάρουμε και τις Υπόλοιπες νότες τη κλίμακας  C

 

1

3

5

 

1

D

F

A

= Dm

4

E

G

B

= Em

5

A

C

E

= Am

Εδώ παρατηρούμε στη κλίμακα του  C ότι όλοι οι συνδυασμοί βγαίνουν καθαρά ακόρντα αυτό δεν ισχύει σε όλους τους δρόμους διότι οι αλλοιώσεις τους διαφέρουν
Παρατηρώντας στην ακολουθία των ακόρντων που προκύπτουν νότα νότα στην:

Κλίμακα Ματζόρε έχουμε :  ( T - T - H - T - T - T - H )
Π.χ : C Ματζόρε 
(Νότες της κλίμακας Ματζόρε)

C  ,  D  ,  E  ,  F  ,  G  ,  A  ,  B  ,  C

T       T     H      T       T     T     H

(Ακόρντα της κλίμακας Ματζόρε)

 C  ,  Dm  ,  Em  ,  F  ,  G  ,  Am  ,  Bm  ,  C

+        -         -      +       +      -         -       +
Κλίμακα Μινόρε έχουμε : ( T - H - Τ - T - H - T - Τ )
Π.χ : C Μινόρε

(Νότες της κλίμακας Μινόρε)

C  ,  D  ,  Eb  ,  F  ,  G  ,  Ab  ,  Bb  ,  C

Τ      Η       Τ      Τ       Η       Τ        Τ

(Ακόρντα της κλίμακας Μινόρε)

Cm  ,  Ddim  ,  Eb  ,  Fm  ,  G  ,  Ab  ,  Bb  ,  Cm   

-          -         +        -         +      +        +        -
 • Αν πάρουμε τώρα την ίδια κλίμακα και αντί από C την παίξουμε από 3η νότα τη E τότε θα έχουμε

Em  Ουσάκ    

Άρα μία κλίμακα ματζόρε στην Τρίτη βαθμίδα της κρύβει μία Ουσάκ   (ΚΑΝΟΝΑΣ)

 • Αν πάρουμε τώρα την ίδια κλίμακα και αντί από C την παίξουμε από την 6η νότα τη Α τότε θα έχουμε

Am Νιαβέντ   

Άρα μία κλίμακα ματζόρε στην Έκτη βαθμίδα της κρύβει μία Νιαβέντ   (ΚΑΝΟΝΑΣ)

Με αυτόν τον τρόπο αν στην κάθε κλίμακα που μας προκύπτει αναζητούμε στις βαθμίδες της ακόρντα και κλίμακες θα δούμε ότι σε κάθε κύκλο θα μας προκύπτει και μια νέα κλίμακα

 • Χιτζάζ  με υποκατάστατο Χιτζασκιάρ
 • Νιαβέντ   με υποκατάστατο Μινόρε
 • Ουσάκ  Aμιγής
 • Σαμπάχ  Aμιγής
 • Γιουρντίν με υποκατάστατο Χιτζάζ

Και γενικά ότι άλλες κλίμακες έχουν παιχτεί κατά τόπους συμπεριλαμβανομένης και της Αφρικανικής

Το  A Ματζόρε που αναπτύσσουμε σαν βάση μπορούμε να το πούμε και Χουζάμ τοποθετώντας την C φυσική στην ανιούσα της έτσι αυτή είναι η νότα στολίδι αλλά και Μπαλαντέρ για τις υπόλοιπες κλίμακες που σχηματίζονται για να περάσουμε σ’ αυτές με ορθόδοξο ή πονηρό τρόπο ή και να σχηματίσουμε μία φράση μας στο τραγούδι.
Τέλος παίζοντας ένα τραγούδι πάντα προσέχουμε την συγχορδία που βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή και προσπαθούμε να αναλύσουμε επάνω σε αυτήν στην 1η  3η  5η  ανάλογα με το άκουσμα και το ύφος μας.

Αυτός ο τρόπος σκέψης ισχύει και για τα ταξίμια


Νότες στην ταστιέρα
D
A
D
D#
A#
D#
E
B
E
F
C
F
F#
C#
F#
G
D
G
G#
D#
G#
A
E
A
A#
F
A#
B
F#
B
C
G
C
C#
G#
C#
D
A
D
D#
A#
D#
E
B
E
F
C
F
F#
C#
F#
G
D
G
G#
D#
G#
A
E
A
Καθαρισμός Ταστιέρας