Χώροι Έκφρασης

Ο άνθρωπος εκφράζεται. Ο άνθρωπος δημιουργεί. Καλλιτέχνες, οι δότες της υπέροχης διαδικασίας.
Ο άνθρωπος αισθάνεται. Ο άνθρωπος εισπράττει. Το κοινό, οι δέκτες της τέχνης. Η συνάντηση και η σύνδεση καλλιτέχνη και κοινού είναι ιερή στιγμή. Και όπως κάθε ιερή στιγμή έτσι και αυτή λαμβάνει χώρα μέσα στο ναό της.

Χώροι έκφρασης που φιλοξενούν την ανάγκη του καλλιτέχνη να εκφραστεί και την ανάγκη του κοινού να συμμετέχει ανοίγουν τις πόρτες τους στον ΑΝΘΡΩΠΟ. Όποιος χώρος φιλοξενεί ή φιλοξένησε ποτέ κάποια μορφή τέχνης είναι για μας ιερός και πρέπει να προβάλλεται.